Giuseppe Tartini

Crediti / Krediti / Credits

TARTINI JUNIOR / DJ GIUSEPPE

Ideazione / Zamisel / Concept
Alessandra Berardi Arrigoni

Testi originali in Italiano / Izvirno besedilo v italijanščin / Original Italian texts
Alessandra Berardi Arrigoni

Traduzione in Sloveno / Slovenski prevod / Slovenian translation
Sara Zupančič

Traduzione in Inglese / Angleški prevod / English translation
Hugh Ward-Perkins

Illustrazioni / Ilustracije / Illustrations
Dunja Jogan

Art / Oblikovanje / Art
Alessandra Berardi Arrigoni
Dunja Jogan
Divulgando Srl

Consulenza storica e musicale / Zgodovinsko in glasbeno svetovanje / Historical and musical consultancy
Margherita Canale Degrassi