Giuseppe Tartini - Lettere e documenti / Pisma in dokumenti / Letters and Documents - Volume / Knjiga / Volume II

2 1. Tartini piše iz Prage bratu Domenicu v Piran Praga, 2. november 1713 [pravilno 1723] Predragi gospod brat! Kakor hitro sem prispel v Prago, sem Vam pisal preko Benetk in Vam poro al o svojem po utju, o svojem prihodu, o svojem zaslu ku in sploh o vsem, zatorej me nadvse udi, da tega pisma niste prejeli. V prihodnje Vam bom pisal preko Trsta, ka- kor po nem zdajle, in tudi Vi storite tako; za zanesljivo dostavo pisem jih naslovite na naslov gospoda grofa Filipa Kinskega. 1 A da preideva k na im zadevam, naj povem, da je vse, kar lahko v enem letu zaslu im, e odbijem vse stro ke, le nekaj ve kot tiristo dukatov, in nimam upanja, da bi zaslu il en sam sold ve kot toliko, dokler bom v tej slu bi, ki mi prinese komaj dvesto ogrskih zlatnikov na leto. Toda ne nameravam dolgo ostati tu, kjer bi potreboval osem ali deset let, da bi prislu il tiri ali pet tiso dukatov. Prihodnje leto bi rad od el v Anglijo, kjer bi v dveh ali treh letih zagotovo zaslu il nekaj tiso zlatnikov, o tem sem prepri an. A upo tevati moramo, da e se zdaj odre em svojemu denarju, da bi ga dal najinemu bratu, ga pozneje ne bom imel za potovanje, ki bi me stalo vsaj sto ogrskih zlatnikov, e smo najbolj skromni. In zato moram dobro pretehtati svoj polo aj, kakor morate Vi svojega. Če Vam dam denar, Vam ne morem dati ve kot tiristo dukatov na leto, a sam ostanem tako reko brez vsega in v nevarnosti, e pride bolezen ali pa katera koli od tiso ih stvari, ki se lahko zgodijo loveku, ki je dale od doma in v tujih krajih; poleg tega sploh ne vem, ali bi Vam tiristo dukatov zadostovalo, da bi ohranili cerkev sv. Bassa. 2 Dragi brat, ne zameri mi, prosim, saj govorim za dobro vseh in za za ito na ih skupnih koristi. Glede na Va a nesoglasja z mojo eno, ki ste ji tako Vi kot moja svakinja jasno pove- dali, 3 da jaz nimam pravice ne do hi e, ne do imetja, ne do posestva, in glede na to, da se bom moral neko vrniti v Piran, kajpak skupaj s svojo eno, ki jo pa moram obdr ati, kakr na je, pa naj bo dobra ali slaba, za kar je treba imeti potrpljenje, bi vsak dan pri akoval, da bom tudi sam od Vas ali od svoje svakinje sli al kaj takega. A glede na to, kar utim v sebi, neizpodbitno verjamem, da utim ve ljubezni do Vas, kot je Vi utite do mene, in bi zaradi esa takega v treh dneh od alosti umrl, saj bi raje el prosit vbogajme, kot pa da bi Vam grenil ivljenje s prerekanjem in spori. Po drugi strani mi lahko verjamete, da bi se po tem, ko sem se tako trudil, garal kot i- vina in pol ivljenja potro il, da bi si prislu il nekaj denarja, da ne bi v starosti, e mi jo Bog nakloni, trpel pomanjkanja, tudi jaz rad odpo il in se umaknil, a gotovo ne v 1 Grof Filip Josef Kinský je bil kancler na dvoru Karla VI. Če kega. Tartini je slu boval pri njem v Pragi pribli no tri leta. 2 Cerkev sv. Bassa v Strunjanu je stala ob vili Tartinijevih; poru ena je bila leta 1957 (Sau in Macchi, 2014: str. 91). 3 V izvirniku »a lettere di scatola«, kar pomeni »z velikimi rkami« oziroma »jasno, nedvoumno«.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQ4NzI=